VO4170-D
VOGUE
VO4170-D ในรุ่น 548/55 - กรอบแว่นคุณภาพจากแบรนด์ Vogue
ราคาขาย
2,850฿
ราคาปกติ
3,800฿
ราคาปกติ
2,850฿
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
มีกรอบทั้งหมด 1 สี
VO4195
VOGUE
VO4195 ในรุ่น 280/52 - กรอบแว่นคุณภาพจากแบรนด์ Vogue
ราคาขาย
3,600฿
ราคาปกติ
4,800฿
ราคาปกติ
3,600฿
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
มีกรอบทั้งหมด 2 สี
VO4187
VOGUE
VO4187 ในรุ่น 848/52 - กรอบแว่นคุณภาพจากแบรนด์ Vogue
ราคาขาย
3,225฿
ราคาปกติ
4,300฿
ราคาปกติ
3,225฿
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
มีกรอบทั้งหมด 2 สี
VO4150-D
VOGUE
VO4150-D ในรุ่น 848/52 - กรอบแว่นคุณภาพจากแบรนด์ Vogue
ราคาขาย
2,850฿
ราคาปกติ
3,800฿
ราคาปกติ
2,850฿
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
มีกรอบทั้งหมด 3 สี